Velkommen til Lofoten, verdens vakreste øyrike! Vis hensyn under ditt besøk ved å følge disse enkle retningslinjene. Slik bidrar du til at ditt besøk ikke forringer opplevelsen for andre.

1. BRUK TILRETTELAGTE OMRÅDER FOR CAMPING

2. SETT INGEN SPOR

Unngå å sette merker i naturen som varder, teltringer og lignende. La dem som kommer etter deg få en like fin opplevelse som deg.

3. FØLG STIEN, OG UNNGÅ AT NYE STIER ETABLERES

4. KAST AVFALLET I SØPPELBØTTA

Er du i et område der dette ikke finnes,  må du selv ta med avfallet til egnet mottak.

5. BRUK ETABLERTE TOALETTER

Om så ikke er mulig, gjør ditt i sjøen, eller grav et hull i bakken. Unngå bruk av våtservietter grunnet lang nedbrytningstid.

6. RESPEKTER PRIVAT EIENDOM

Det er ikke tillatt å telte i utmark nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Telting på innmark er kun etter avtale med grunneier.

7. VIS HENSYN I TRAFIKKEN

Veiene i Lofoten er smale, og det er mange brukere. Hold god avstand ved forbikjørsel av syklister, og vær særlig oppmerksom på syklister i tunnellene.

8. BÅLFORBUD

I sommerhalvåret er det generelt forbud mot bålbrenning og bruk av åpen ild. Bruk etablerte bålplasser og forviss deg om at det ikke er risiko for brann.

9. VIS RESPEKT FOR DYR OG FUGLELIV

Unngå unødig forstyrrelse. Husk båndtvang for hunder. 

10. I DIN OG MILJØETS INTERESSE,

anbefaler vi organiserte aktiviteter i regi av turoperatørene. Du finner en oversikt over disse på www.lofoten.info

VELKOMMEN TILBAKE :)